I samarbejde med vor leverandør med mange års markedserfaring og et unikt produktkendskab har SKIPPER FURNITURE på det danske auditoriemarked oparbejdet bred erfaring og indsigt i markedets behov samt mulighederne for at imødekomme disse med gedigne løsninger. Campus Aarhus (VIA), Copenhagen Business School, Slagelse Psykiatrisygehus og Innovest Skjern er eksempler på smukke og velfungerende løsningsmodeller.

AUDITORIELØSNINGER STOLE/BORDE

Skipper Furniture tilbyder auditoriemøbler – funktionelle møbler tilmultirum / aulaer / forelæsningssale / kongressale / teatersalesamt også til mindre indretningsopgaver.

Møblerne er udviklet til at kunne tilpasses en stribe forskellige behov og formål; og det er dermed arkitekten, der 100% sætter dagsordenen!

MULIGHEDER/OPTIONER

Auditoriestolene har klapsæde, leveres med eller uden armlæn og kan leveres med eller uden bordplade/skriveplade.Sædehøjde, -hældning og –bredde kan tilpasses.
Sæde og ryg leveres uden polstring (f.eks. komplet i træ), med polstret frontside eller fuldpolstret. Specielt akustisk materiale tilbydes. Som optioner leveres med sæde- og rækkenummerering.
Mange typer ben-stel tilbydes, fra traditionelle T-ben til centrale søjle-stel og stole monteret påhorisontal barre.
Møblerne kan kobles og monteres til gulv eller stødtrin i lige eller buede rækker.

Eksempel på: Bordplade monteret på rygbagside af foranstående stolerække, her opslået.

Eksempel på: Bordplade monteret på rygbagsideaf foranstående stolerække,her nedslået til brug.

Eksempel på: Frontplader monteret foran forrestestolerække, hvorpå bordpladeer monteret.

Eksempel på: Fast, gennemgående bordplade.

Eksempel på: Sæde med akustisk løsning på underside.

Eksempel på: Variant med kraftig polstring.

TELESKOP-LØSNINGER

En yderligere option er teleskop-løs-ninger! Teleskop-podier tilbydes til mange formål og anvendelsesområder. Til teatersale, skole-auditorier, under-holdningsarenaer osv. findes vore tele-skop-siddepladser i stilrene og komfort-able løsninger og i udførelser, der 100% tilpasses det individuelle behov.
Model Maxim i varianten ”Magic XC” til-bydes i et ”ready to use”-system, hvor alle sæder åbnes automatisk, uden ma-nuelt arbejde!

Model Maxim (med modificeret armlæn).

Model Slim – med manuelt teleskop-udtræk.

I tilbagetrukket position fylder teleskoppodierne 1,2m i dybden.

MODELLER (EKSEMPEL)

AUDIT

Rækkestol i smukt og enkelt design.

Sæde: fremstillet af to separate, formede krydsfi nér-dele, hvoraf øverste del er ergonomisk formet, limet til massivt 60mm bøgestel. Sædehulrum kan udfyldes med akustisk ma-teriale, ligesom sædeunderside kan perforeres med henblikpå bedre akustik. Integreret kontravægt. Leveres komplet i træ, med polstret overside ell. fuldpolstret.

Ryg: ergonomisk 3D-formet. Kan højdetilpasses trin op til 600 mm. Fastgøres til metalstel med 4 hjørneskruer.

Metalstel: rektangulære rør 50x25x2, pulverlakeret i RAL-farve. Dobbeltsidet, ekstraordinært lydsvag opklapningsme-kanisme i nylon med glasfi ber, vedligeholdelsesfri.

Bordplade/skriveplade: monteres til rygbagside af foran-stående stol. Leveres som fast / opklappelig / opklappelig med saksesystem / opklappelig med glidemekanisme

CAMPUS

Slank og elegant.

Sæde: bøgetræs-krydsfi nér med ergonomisk formet poly-urethan-skum, integreret kontravægt og mekanisme til op-klappeligt sæde. Fuldpolstret i stof ell. læder efter eget valg.

Ryg: 3 optioner: (1) fi néret (bøg som standard eller anden træsort i skåret fi nér), (2) bøge-krydsfi nér med HPL på beg-ge sider, (3) komposit. Dimension i henhold til trinhøjde. – Fastgørelse til stålstel uden synlige skruer. Tilsvarende er-gonomisk formet polyurethan-skum som på sæde.

Metalstel: rektangulære rør 50/25/2 mm, integreret holder til mekanisme til klapsæde samt holdere til rygfastgørelse.Konstruktionen er forberedt til indbygning af el! Metalsid-erne er åbne på underside til mulig installering af kanaler, hvor 230 V stikkontakt ell. USB-stik monteres.

Bordplade: glidende skriveplade anvendes, hvor rækkedyb-de er for lille til fastmonteret plade, når fornødenfl ugtvejsplads iht sikkerhedsregulativer skal sikres. Glide-mekanisme i støbt aluminium og polyamid (PA) glidere.

Optioner: i armlæn kan integreres skriveplade. Sæde- og rækkenummerering tilbydes. Min. rækkedybde: 900 mm. – Stolehøjde: op til 1050 mm. – Centerafstand: 5-600 mm.

MAXIM

Ekstra komfortabel stol til eks. teatersale og multifunk-tionelle rum. Med undtagelse af rækkeende adskilles sæder af et fælles armlæn.

Sæde: 12 mm formet bøge-krydsfinér, R1200 mm.RF 45/50 brandhæmmende skum med åbne porrer, tyk-kelse 70 mm. Integreret kontravægt og ekstremt lydsvagt to-punkts nylon-glidesystem til opklappeligt sæde. Fuldpol-stret i stof.

Ryg: ergonomisk formet bøge-krydsfinér, 12 mm tykkelse.RF 25/30 brandhæmmende skum, 50-70 mm tykkelse. Fuldpolstret i stof.Arm: polstret kassekonstruktion, sider i bærende stålprofil-er. Top i lakeret massivtræ ell. formbøjet, lakeret krydsfinér.

Metalstel: rektangulære rør 80 x 30 mm, pulverlakeret med højresistent epoxy-farve.

Optioner: i armlæn kan integreres skriveplade. Sæde- og rækkenummerering tilbydes. Min. rækkedybde: 900 mm. – Stolehøjde: op til 1050 mm. – Centerafstand: 5-600 mm.

Mini
Specifikationer overvejende som ved model Maxim, men med mindre kraftig polstring:

Sæde: 50 mm skumtykkelse.
Ryg: 40 mm skumtykkelse

ARBEJDSPROCESSEN

Ingen opgaveløsninger er helt ens; men forløbet ser omtrent således ud:
• Henvendelse til Skipper med basis-informationer: Rummets størrelse Trinhøjde og –dybde (hvis forskudte niveauer) Hvorvidt der ønskes lige eller buede rækker Hvorvidt specifi kke ønsker til stolebredde, materialer eller polstringstype foreligger.
• Løsningsforslag med pris-indikation (udarbejdes af Skipper)
• Afstemning af detaljer mellem parterne / udarbejdelse af egentligt tilbud.
• Accept / ordre / ordrebekræftelse
• Udarbejdelse af detaljerede tegninger, herunder plantegning af rummet (producent)
• Ved større opgaver: produktion af demo-stol
• Gennemgang af demo-stol / aftale om evt. tilretninger / godkendelse
• Rumopmåling (producent)
• Produktionsigangsættelse
• Transport
• Montage
• Inspektion og validering
• Afl evering til kunden